(Thầy) Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Viện trưởng

Họ và tên: (Thầy) Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Viện trưởng

  • Cựu sinh viên: Trường ĐHSP Hà Nội; Thầy có nhiều năm kinh nghiệm làm trong ngành Giáo dục Đại học, THPT; Thầy Hùng là một nhà “sư phạm toàn năng” có thể nói được 3 ngoại ngữ: Anh – Trung – Hàn;
  • Thầy Hùng đã bảo vệ thành công Thạc sĩ chuyên ngành Quốc tế học tại Trường Đại học KHKT Thành phố Đài Bắc;
  • Thầy có châm ngôn giáo dục “Không có học sinh dốt, chỉ có người thầy chưa tìm ra được phương pháp giáo dục tốt nhất, phù hợp nhất”
  • Hiện nay thầy Hùng đang là Phó Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu và Giáo dục, Bí thư chi bộ Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam;