5 CÂU CỬA MIỆNG CỦA GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC THƯỜNG DÙNG

Bạn có sử dụng những câu này với những người bạn Trung Quốc của mình không? Cùng chia sẻ nhé ❤
1. 干嘛呢 /Gàn má ne/ Đang làm gì thế?
2. 在吗 / Zài ma/ Có ở đó không?
3. 太牛逼了 /Tài niú bile/ Đỉnh quá!
4. 喔. 我的老天 /Ō. Wǒ de lǎo tiān/ Ôi, trời ơi!
5. 花痴 /Huā chī/ Đồ mê trai