CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUAN TRỌNG TRONG TIẾNG TRUNG

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các đơn vị đo lường trong Tiếng Trung, hôm nay chúng ta hãy cùng nghiên cứu về chủ đề các đơn vị đo lường trong Tiếng Trung nhé!
✅ Đơn vị đo độ dài:
– 毫米 /háomǐ/ Mm
– 厘米 /límǐ/ Cm
– 分米 /fēn mǐ/ Dm
– 米 /mǐ/ M
– 千米/公里 /qiānmǐ/gōnglǐ/ Km
? Ví dụ:
我的爸爸有六尺高。
/Wǒ de bàba yǒu liù chǐ gāo/
Ba tôi cao 1 m 8.
✅ Đơn vị đo diện tích:
– 平方厘米 /píngfāng límǐ/ cm²
– 平方分米 /píngfāng fēnmǐ/ dm²
– 公顷 /gōngqīng/ héc-ta
– 平方千米 /píngfāng qiānmǐ/ km²
? Ví dụ:
这个林地的面积大约七千公顷。
/Zhège líndì de miànjī dàyuē qīqiān gōngqīng/
Diện tích khu rừng này khoảng 7000 héc ta.
✅ Đơn vị đo thể tích:
– 立方厘米 /lìfāng límǐ/ cm³
– 立方分米 /lìfāng fēnmǐ/ dm³
– 立方米 /lìfāng mǐ/ m³
? Ví dụ:
我们的公司每分钟能生产两百立方米的淡水。
/Wǒmen de gōngsī měi fēnzhōng néng shēngchǎn liǎng bǎi lìfāng mǐ de dànshuǐ/
Công ty tôi mỗi phút có thể sản xuất 200 m3 nước ngọt.
✅ Đơn vị đo trọng lượng:
– 毫克 /háokè/ milligram
– 克 /kè/ gam
– 公斤/千克 /gōngjīn/qiānkè/ kilogram
– 斤 /jīn/ cân
– 吨 /dūn/ tấn
? Ví dụ:
他的体重只有六十公斤。
/Tā de tǐzhòng zhǐyǒu liùshí gōngjīn/
Cân nặng của anh ấy chỉ có 60kg.