Chương trình VLEDU Ủng hộ miền Trung

?Cảm ơn vì đã đồng hành ?
Tập thể Học Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam cùng các bạn học viên đã quyên góp ủng hộ quỹ miền Trung của chị Thủy Tiên
Xin được trích thư cảm ơn của Viện Trưởng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam
Sau khi phát động chương trình chương trình Hướng về “Miền Trung ruột thịt” Học viện đã nhận được những tấm lòng, những đóng góp quý báo và sự giúp đỡ đầy thiết thực của các bạn Học viên đến từ phân Viện Hà Nội và phân Viện Hà Phòng. Học Viện đã tiếp nhận và chuyển khoản số tiền ủng hộ đến đồng bào Miền Trung.
Học Viện kính báo đến các Quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và toàn thể các bạn học viên tổng số tiền tiếp nhận (từ ngày 25/10/2020 – 31/10/2020) tổng là: 2.550.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm năm mươi Việt Nam đồng chẵn)
Học viện chuyển khoản đến số tài khoản sau:
– Tên tài khoản: Trần Thị Thủy Tiên
– Số tài khoản: 0181003469746
– Ngân hàng: Vietcombank Nam Sài Gòn
Học Viện xin cảm ơn tấm lòng vì cộng đồng và sự tin tưởng của các thầy cô và quý học viên dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các em học viên trong các sự kiện sắp tới.
Trân trọng!