(Cô) Đinh Thị Hồng Khen

Họ và tên: (Cô) Đinh Thị Hồng Khen

  • Cán bộ Quản lý sinh viên; Cô cựu sinh viên Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường chuyên nhành Kinh tế môi trường;
  • Cô là “mama” luôn tận tâm với tất cả các em học sinh, sinh viên học tại Phân viện Hải Phòng;

(https://hippainhelp.com)