(Cô) Hoàng Thị Ngọc Ánh – Trưởng bộ môn Nhật Bản

Họ và tên: (Cô) Hoàng Thị Ngọc Ánh – Trưởng bộ môn Nhật Bản;

  • Cựu sinh viên: Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại;
  • Trưởng bộ môn tiếng Nhật, Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu và Giáo dục của Viện giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam;
  • Phương pháp giáo dục: “Học như chơi và chơi như học”