(Cô) Nguyễn Thị Ngọc Anh – Giám đốc, Trưởng chi nhánh Phân viện Hải Phòng

(Cô) Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giám đốc, Trưởng chi nhánh Phân viện Hải Phòng;

  • Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
  • Hiện nay, Cô đang là Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu và Giáo dục, Giám đốc Phân viện Tổng Phân Viên Hải Phòng;