[CÔNG THỨC ĐỂ PHÂN BIỆT 2 TỪ DỄ NHẦM NHẤT TRONG TIẾNG TRUNG] 在 và 再

2 từ 在/Zài/ và 再/Zài/ này đọc giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn các bạn chú ý nha ?
✅ 在/Zài/: Đang hoặc ở.
❗️在 + động từ có nghĩa là: Đang thực hiện hành động nào đó.
? Ví dụ:
– 我在学习日语 /Wǒ zài xuéxí rìyǔ/ Tôi đang học tiếng Nhật.
❗️在 + từ chỉ thời gian, địa điểm có nghĩa là: Ở thời gian, địa điểm đó.
? Ví dụ:
– 我在家喝咖啡 /Wǒ zàijiā hē kāfēi/ Tôi ở nhà uống cà phê.
✅ 再/Zài/: Lại. Nó diễn tả hành động lặp lại nhưng chưa xảy ra, chưa được thực hiện, nó đang ở trong tương lai.
? Ví dụ:
– 你再说一遍 /Nǐ zàishuō yībiàn/ Bạn nói lại một lần nữa (hành động nói lại này chưa được diễn ra)
Còn từ nào hay cấu trúc nào các bạn cần phân biệt, hãy comment cho chúng mình biết nhé ❤