HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KÌ 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2021

VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

HỌP HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KÌ 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam tổ chức họp Hội nghị tổng kết nhiệm kì 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021, tham dự buổi họp có Hội đồng quản lý – Ban lãnh đạo Viện và Trưởng chi nhánh và cán bộ nhân viên của Viện.

Mở đầu cuộc họp, đại diện Viện trưởng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam ông Phạm Văn Hải đã phát biểu khai mạc hội nghị

Viện Trưởng ông Phạm Văn Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông bày tỏ sự vui mừng sau 01 năm thành lập và phát triển, cùng với đó quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài của Viện. Sau khi phát biểu diễn văn khai mạc, Phó Viện trưởng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đọc tham luận về vấn đề Xây dựng đội ngũ và mô hình quản lý, ông đã chỉ ra được những vấn đề quan trọng trong việc tuyển chọn nhân sự, kết cấu tổ chức mô hình quản lý và hoạt động của Viện.

Phó Viện trưởng ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận

Tiếp nối Hội nghị, Phó Viện trưởng bà Hoàng Thị Lan Anh đọc tham luận về vấn đề nghiên cứu và giáo dục ngoại ngữ của Viện. Bà đã đề ra được mục tiêu nghiên cứu theo hướng tập trung vào “Công nghệ giáo dục ngoại ngữ 4. (Valium) (https://musclemx.com/) 0” theo bà đây sẽ được coi là khâu then chốt trong chiến lược phát triển nghiên cứu Khoa học và Giáo dục của Viện. Qua đó bà Lan Anh đã nhấn mạnh “Nhà nghiên cứu và nhà giáo dục” là khâu quyết định đến sứ mệnh và tầm nhìn của Viện Ngoại ngữ năm 2021.

Phó Viện trưởng bà Hoàng Thị Lan Anh trình bày tham luận

Thông qua hai bản tham luận, Viện trưởng ông Phạm Văn Hải đồng thuận và đề ra phương hướng cho Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam trong năm 2021 đó là:

  • Đẩy mạnh chất lượng đào tạo nhân sự
  • Đẩy mạnh truyền thông các cấp
  • Đẩy mạnh uy tín, chất lượng nghiên cứu và đào tạo
  • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống tuyển sinh Online, Offline

Cùng với đó là mục tiêu năm 2021, đó là:

  • Quyết tâm phấn đấu xây dựng trụ sở mới
  • Xây dựng được trường THPT Liên cấp
  • Phát triển hệ thống Viện giáo dục ngoại ngữ

Cuối cùng Ông tổng kết lại khâu hiểu chiến lược cho Viện trong năm 2021 là: KHOA HỌC, UY TÍN, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, CHẤT LƯỢNG, SÁNG TẠO. Ông có giải thích “VIỆN LÀ MỘT ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LUÔN BIẾT DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐOÀN KẾT TRƯỚC KHÓ KHĂN; LUÔN BIẾT SÁNG TẠO TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ”.

Trên đây là những nội dung được triển khai trong hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.