HƯỚNG DẪN KINH NGHIỆM VÒNG XÉT DUYỆT HỒ SƠ APPLY HỌC BỔNG – HỘI THẢO DU HỌC QUỐC TẾ

⭐️HỘI THẢO DU HỌC QUỐC TẾ – HƯỚNG DẪN KINH NGHIỆM VÒNG XÉT DUYỆT HỒ SƠ APPLY HỌC BỔNG⭐️
▪Chương trình Hội thảo ngày 29/11/2020, Học viện giáo dục ngoại ngữ Việt Nam rất vinh dự khi có sự tham gia của cô Tăng, thạc sĩ Lý học, hiện đang đảm nhiệm vị trí tuyển sinh tại Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế và Phát triển dự án của Viện Hải ngoại của Đại học Chính Pháp Thượng Hải (người chịu trách nhiệm chính về việc xét duyệt hồ sơ học sinh Quốc tế và tuyển chọn DHS xuất sắc apply học bổng của trường) ❤️❤️❤️
✍Đối với những học sinh đang có nguyện vọng apply Học bổng 2021, vòng xét duyệt hồ sơ rất quan trọng:
✅ Điểm đến của những bộ hồ sơ đó chính là “Văn phòng tuyển sinh của trường” do Viện Hợp Tác Quốc Tế của trường đảm nhiệm, nơi đây tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của các ứng viên trên thế giới tham gia apply học bổng vào trường.
✅Viện quốc tế tiến hành xử lý sàng lọc hồ sơ, ở đây sẽ tiến hành phân loại các loại hồ sơ với nhau các tiêu chí có thể kể đến như “GPA, HSK, kế hoạch học tập,…”
✅Đây cũng chính là bước quyết định 50% bạn đỗ hay trượt, vì vậy hãy tham gia Hội thảo để nắm rõ những yêu cầu và kinh nghiệm khi chuẩn bị hồ sơ apply học bổng nhé các bạn ❤️