KHÓA TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP

__________________________________
_VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM_
Email: vledu.gdnn@gmail.com
?VPDD:
Cơ sở 1: số 299 Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 113 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
?Website: viengiaoducngoaingu.com
Hotline: 0246.286.1668
?????: 0818 034 430