Luyện từ vựng, ngữ pháp JLPT N5 (phần 1.1)

Nguồn video: kênh youtube Japannichiwa

 

Video này giúp bạn luyện kĩ năng nghe, đọc trình độ N5 thông qua các ví dụ về từ vựng, ngữ pháp hay xuất hiện trong kì thi JLPT N5.