Những Chữ Tượng Hình Thường Gặp Trong Tiếng Trung

 

CHỮ TƯỢNG HÌNH THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG

 

 

Tiếng Trung là một một ngôn ngữ rất thú vị, và chữ viết chính là một trong những điểm tạo nên sự khác biết so với những ngôn ngữ khác trên thế giới. Hôm nay hãy cùng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam tìm hiểu về sự biến hóa kỳ diệu của chữ viết trong Tiếng Trung nào các bạn!