PHÂN BIỆT 了/le/ và 过 /guò/

了/le/ và 过 /guò/ đều mang nghĩa là “rồi”. Vậy cách dùng chúng ra sao và khác nhau như thế nào nhỉ? ???

✅ 过 /guò/: biểu thị sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.
✅ 过 /guò/ còn được dùng với từ 曾经 /ceng jing/
曾经……………过: biểu thị sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.
✅ 了/le/: biểu thị sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa chắc đã kết thúc ở hiện tại.
✅ 了/le/ còn được dùng với từ 已经 /yi jing/
已经………………了: biểu thị sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa chắc đã kết thúc ở hiện tại.
? Đây cũng là cách để chúng ta phân biệt 已经 /yi jing/ và 曾经 /ceng jing/ ❤