PHÂN BIỆT 天 /tian/ = 日 /ri/ = 号 /hao/

Khi học tiếng Trung có nhiều bạn thắc mắc: 天 /tian/ = 日 /ri/ = 号 /hao/ đều là ngày. Vậy mình dùng từ nào cho chuẩn xác đây? Hôm nay chúng mình cùng nhau phân biệt nhé! ?
✅ 日 /ri/ chỉ dùng cho văn viết.
Ví dụ khi viết thư, cuối thư viết:
河内5月26日。
Hà Nội ngày 26/5.
✅ 号 /hao/ dùng cho văn nói.
Ví dụ:
– 今天几号?
Hôm nay ngày bao nhiêu?
– 今天26号。
Hôm nay ngày 26.
✅ 天 /tian/ nói về thời lượng ngày, bao nhiêu ngày.
Ví dụ:
– 26号我去北京。
Ngày 26 tôi đi Bắc Kinh.
– 去几天?
Đi mấy ngày?
– 去三天。
Đi 3 ngày.