Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ học ngoại ngữ với chi phí thấp nhất

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH ĐỀ TÀI

Ngày 05 tháng 07 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện giáo dục ngoại ngữ Việt Nam đã quyết định thành lập QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ với mục tiêu đem đến cho hàng ngàn học sinh, sinh viên nói riêng; toàn thể cá nhân, tổ chức trên cả nước nói chung đang quan tâm đến giáo dục ngoại ngữ được học ngoại ngữ phổ cập với chi phí thấp nhất theo Đề án Nghiên cứu và Thực hành đề tài Ngoại ngữ của Viện giáo dục ngoại ngữ Việt Nam.

Với Đề Án Nghiên cứu và Thực hành đề tài Ngoại ngữ, học viên sẽ được giảng dạy theo phương pháp học hiệu quả, đặc biệt các em được hưởng các chính sách ưu đãi và chi phí học ngoại ngữ thấp nhất, cùng với đó là những hoạt động bổ ích, giúp các bạn học viên phát triển toàn diện khả năng ngoại ngữ của mình.