(Thầy)Giáo sư Tiến sĩ Thầy Mai Xuân Huy – Phó Viện trưởng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Mai Xuân Huy
Ngày, tháng, năm sinh : 05/01/1958
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

 

Niên biểu cuộc đời

Thời gian Hoạt động
 1958 Sinh tại tỉnh Nam Định.
 1980 Tốt nghiệp Cử nhân khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
 1981-1984 Tham gia Quân đội.
Từ 1984 – Công tác tại Viện Ngôn ngữ học;

– Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn tại Viện Ngôn ngữ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2001);

– Nghiên cứu viên chính;

– Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học;

– Phong học hàm Phó Giáo sư (2015).

 

Hiện nay, Thầy Mai Xuân Huy đang là Viện Phó  VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM.

 

 

Quá trình giảng dạy và đào tạo

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO
Hướng dẫn Cao học: 1 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Thị Thu Giang, “Các đặc điểm của ngôn ngữ bóng đá qua các bài báo viết về thể thao tiếng Việt”, 2006.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 luận án Tiến sĩ.

1. Trần Thị Thu Hiền, “Các đặc điểm phong cách học của Ngôn ngữ quảng cáo trên báo chí tiếng Việt“, 2012.

 

Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Các đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp (cấu trúc ngữ nghĩa – ngữ dụng của diễn ngôn quảng cáo)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Ngữ văn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2001

Đơn vị bảo vệ: Viện Ngôn ngữ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

 

Sách đã xuất bản

 1. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ.Tập 1 và tập 2. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1988.
 2. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ. Tập 3. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1990.
 3. Sách tra cứu chữ viết tắt nước ngoài và Việt Nam.Như Ý, Mai Xuân Huy. H- Khoa học Xã hội, 1990.
 4. Tên tắt các tổ chức kinh tế-xã hội Việt Nam. Đồng tác giả.  H- Văn hoá, 1993.
 5. Từ điển chính tả tên người nước ngoài. Đồng tác giả.  H- Khoa học Xã hội, 1995.
 6. Ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp.Mai Xuân Huy. H- Khoa học Xã hội, 2005.

Các bài báo nghiên cứu

 1. Hơi và khí.Mai Xuân Huy. Báo Người Hà Nội, số 57, 1987; Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 2, 1999.
 2. To và lớn. Mai Xuân Huy. Báo Người Hà Nội, số 66, 1987.
 3. Đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của tên tắt các cơ quan xuất nhập khẩu Việt Nam.Như Ý, Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1990.
 4. Dùi đục hay bồ dục chấm nước cáy. Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), 1992.
 5. Về phân loại, cấu tạo và sử dụng các tên tắt tiếng Việt(ngoài tên tắt chỉ các cơ quan xuất nhập khẩu). Mai Xuân Huy. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học, Viện Ngôn ngữ học, 1992.
 6. Thử khảo sát các cung bậc của ngôn ngữ trong giao tiếp vợ chồng người Việt.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1996; In trong: Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt. H- Văn hoá thông tin, 1996.
 7. Ngôn ngữ của tay.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 5, 1996.
 8. Tìm hiểu tâm lí – ngôn ngữ và các thủ đoạn ngôn ngữ trong quảng cáo. Mai Xuân Huy. In trong: Tiếng Việt & ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học, 1998.
 9. Về khái niệm và phân loại quảng cáo.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngữ học trẻ (Diễn đàn học tập và nghiên cứu – Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), 1998.
 10. Đến Tết và đến Tết… Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 2, 1999.
 11. Thầy giáo –  giáo viên và các từ chỉ người thầy. Mai Xuân Huy. Báo Người giáo viên nhân dân, số 66, 1988; Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 3, 1999.
 12. Phu, cu-li, nhau hay là thân phận người lao động dưới chế độ cũ. Mai Xuân Huy. Báo Quảng Ninh, 25-10-1986; Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 4, 1999.
 13. Từ “dân biểu” đến “đại biểu quốc hội”. Mai Xuân Huy. Báo Văn nghệ, số 17, 1987; Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 6, 1999.
 14. Laconic và câu chuyện từ nguyên.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 8, 1999.
 15. Về lập luận trong quảng cáo.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), số 10, 1999.
 16. Quảng cáo và các đặc điểm ngôn ngữ và tâm lý – xã hội trong quảng cáo. Mai Xuân Huy. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng”, Viện Ngôn ngữ học, Hội ngôn ngữ học thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
 17. Về nghi thức lời nói trong quảng cáo.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngữ học trẻ (Diễn đàn học tập và nghiên cứu), 1999.
 18. Những lỗi văn hoá-ngôn ngữ trong diễn ngôn quảng cáo.Mai Xuân Huy. In trong: Kỷ yếu Ngôn ngữ & văn hoá 990 năm Thăng Long – Hà Nội. Hội Ngôn ngữ học Hà Nội – Khoa Ngôn ngữ học, 2000.
 19. Thử nghiên cứu ngôn ngữ các cuộc họp công sở trên quan điểm giao tiếp.Mai Xuân Huy. In trong: Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính. H- Văn hoá thông tin, 2000.
 20. Về nhóm hành vi điều khiển trong giao tiếp quảng cáo.Mai Xuân Huy. Tạp chí Ngữ học trẻ (Diễn đàn học tập và nghiên cứu – Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), 2000.

Các đề tài nghiên cứu

 1. Từ điển cách viết cách đọc tên riêng nước ngoài. Đề tài cấp Bộ, 2003. Mai Xuân Huy (Tham gia).
 2. Từ ngữ gốm sứ Bát Tràng.Đề tài cấp Viện, 2003. Mai Xuân Huy (Tham gia).
 3. Những vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt.Đề tài cấp Viện, 2008. Mai Xuân Huy (Tham gia).