Thông báo: Dự kiến học viên trở lại nghiên cứu học tập tại Viện Ngoại Ngữ

THÔNG BÁO

V/v Dự kiến học viên trở lại nghiên cứu học tập tại Viện Ngoại Ngữ

________________________

Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid của Chính Phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid, UBND Thành phố Hải Phòng. Theo đó, Viện Ngoại Ngữ đã phải áp dụng giải pháp tạm thời là cho học viên nghỉ kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. (uniforumtz.com)

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid và Thông báo của UBND Thành phố Hải Phòng số 78/TB-UBND, Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam chi nhánh Hải Phòng thông báo: