THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam là đơn vị hàng đầu đào tạo về Ngôn ngữ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

  • Căn cứ vào bản hợp tác tuyển sinh giữa Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam với Trường TC tin học, Tài chính và Kế toán Hà Nội;
  • Căn cứ vào năng lực nghiên cứu và đào tạo Ngoại ngữ của Viện Ngoại ngữ;
  • Căn cứ vào nhu cầu của Học sinh, công nhân, người đi làm có nhu cầu học ngoại ngữ theo đề án “Giáo dục ngoại ngữ cộng đồng” – Viện Ngoại ngữ;
  • Căn cứ vào QĐ – Thành lập ngày 07/05/2020 “Quỹ phát triển giáo dục ngoại ngữ”;

Phòng Nghiên cứu và Đào tạo, Viện Giáo dục Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy năm học 2020-2021 như sau: