[THÔNG BÁO] V/v hoạt động trở lại nghiên cứu, thực hành, hành chính, đối ngoại tại Phân Viện Hải Phòng

THÔNG BÁO

V/v hoạt động trở lại nghiên cứu, thực hành, hành chính, đối ngoại tại Phân Viện Hải Phòng

  1. Thông tin đăng ký và địa điểm lớp học
  • Số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
  • Liên hệ cô Đinh Thị Hồng Khen, số điện thoại 036 636 2658
  1. Tổ chức giảng dạy
  • Bộ phận tuyển sinh sắp xếp ổn định các lớp và bắt đầu học trở lại chính thức từ ngày 27/09/2021
  • Thực hành ngoại ngữ theo thời khóa biểu, hình thức tổ chức lớp học trực tiếp đối với học viên sinh sống và làm việc tại Hải Phòng
  • Thực hiện thông điệp 5K của bộ y tế về phòng chống dịch COVID
  1. Hỗ trợ giảng dạy Online
  • Hội đồng nghiên cứu, bộ phận hỗ trợ đăng ký lớp học Online giảng dạy trực tuyến đối với học viên không có điều kiện tham gia lớp học trực tiếp tại Hải Phòng