Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Quốc Lập Trung Sơn Kỳ Xuân 2025

Đại Học Quốc Lập Trung Sơn

Đại học Quốc lập Trung Sơn (National Sun Yat-sen University). Tọa lạc tại số 70, đường Lianhai, quận Gushan, thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

Trường nổi tiếng với vị trí độc đáo bên đại dương và những ngọn núi, mang đến môi trường học tập xanh và đẹp.

Đại học Quốc lập Trung Sơn được đánh giá cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, toán học và kỹ thuật thông tin. Đồng thời có mối quan hệ hợp tác với hơn 250 trường đại học từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi sinh viên, chương trình bằng kép, giám sát chung, và hội nghị chuyên đề quốc tế.

Thời Hạn Tuyển Sinh

 • Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/08/2024 đến ngày 30/09/2024.
 • Hệ tuyển sinh: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Các Ngành Tuyển Sinh

Đại học Quốc lập Trung Sơn cung cấp đa dạng. Các ngành học tại các khoa khác nhau. Mỗi ngành học được giảng dạy bằng tiếng Anh (EN), tiếng Trung (CH), hoặc kết hợp cả hai (EN & CH).

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts):

 • Ngoại ngữ & Văn học: SE (Thạc sĩ), EN (Tiến sĩ)
 • Âm nhạc: CH (Thạc sĩ)
 • Triết học: CH (Thạc sĩ)
 • Nghệ thuật Sân khấu: CH (Thạc sĩ)
 • Quản lý Nghệ thuật & Khởi sự Doanh nghiệp: EN & CH (Thạc sĩ)

Khoa Khoa Học (College of Sciences):

 • Khoa học Sinh học: EN & CH (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Vật lý: EN (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Toán Ứng dụng: EN & CH (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Hóa học: CE (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Tiến sĩ Quốc tế Chương trình Khoa học: SE (Tiến sĩ)

Khoa Kỹ thuật (College of Engineering):

 • Kỹ thuật Điện: EN (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Điện – Kỹ thuật điện: EN (Thạc sĩ)
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kĩ thuật Viễn thông: EN (Thạc sĩ)
 • Cơ khí & Cơ điện tử: EN (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Khoa học Máy tính & Kỹ thuật: EN & CH (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Kỹ thuật Truyền thông: SE (Tiến sĩ)
 • Quang tử: EN & CH (Cử nhân), CE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Vật liệu & Quang điện tử Khoa học: EN & CH (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Khoa Quản trị (College of Management):

 • Quản trị Kinh doanh: SE (Tiến sĩ)
 • Quản lý Thông tin: EN & CH (Tiến sĩ)
 • Tài chính: EN & CH (Tiến sĩ)
 • Truyền thông Tiếp thị: EN & CH (Thạc sĩ)

Khoa Khoa học Biển (College of Marine Sciences):

 • Công nghệ sinh học biển & Tài nguyên: EN & CH (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Môi trường Biển & Kỹ thuật: EN & CH (Cử nhân), CE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Hải Dương học: EN & CH (Cử nhân), SE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Công nghệ dưới Biển: EN & CH (Thạc sĩ)
 • Hàng hải: CE (Thạc sĩ)

Đại học quốc lập Trung Sơn NSYSU National Sun Yat-sen University

Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Sciences):

 • Khoa học Chính trị: CE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Giáo dục: EN & CH (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Nghiên cứu Trung Quốc & Châu Á – Thái Bình Dương: CE (Tiến sĩ)
 • Xã hội học: CH (Cử nhân, Thạc sĩ)
 • Chương trình Quốc tế sau Đại học về Giáo dục & Phát triển con người: EN (Thạc sĩ)
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Các vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương: EN (Thạc sĩ)

Khoa Y học (College of Medicine):

 • Khoa học Y sinh: CE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Khoa học Dược phẩm Sinh học: SE (Thạc sĩ)
 • Y học Chính xác: SE (Thạc sĩ)
 • Khoa học & Công nghệ Y tế: CE (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Chương trình Tiến sĩ Lâm sàng & Y học Thực nghiệm: SE (Tiến sĩ)

Đại học quốc lập Trung Sơn NSYSU National Sun Yat-sen University

3. Học Phí & Tạp Phí

Khoa/Ngành Cử nhân Thạc sĩ/Tiến sĩ
Khoa Nghệ thuật Tự do 49,460 NTD 53,760 NTD
Khoa Khoa Học 57,420 NTD 57,300 NTD
Khoa Kỹ thuật 57,880 NTD 58,280 NTD
Khoa Quản trị 50,260 NTD 54,140 NTD
Khoa Khoa học Biển 57,420 NTD 57,300 NTD
Khoa Khoa học Xã hội 49,460 NTD 53,760 NTD
Khoa Y học 57,420 NTD 57,300 NTD
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế 63,560 NTD
Thạc sĩ Quản trị nguồn Nhân lực 63,650 NTD

4. Các Chi Phí Khác

Phân Loại Chi Phí
Bảo hiểm Sức khỏe 4,956 NTD/Kỳ
Bảo hiểm Y tế 3,000 NTD/Kỳ
Ăn uống 10,000 – 12,000 NTD/Tháng
Ký túc xá 34,000 NTD/Năm

5. Học Bổng

Hệ Học Bổng
Đại học Trợ cấp 6,000 NTD/Tháng
Thạc sĩ Miễn học phí + tín chỉ
Tiến sĩ – Loại A: Miễn học phí + tín chỉ + trợ cấp 15,000 NTD/tháng
– Loại B: Miễn học phí + tín chỉ + trợ cấp 15,000 NTD/tháng + Miễn phí KTX trong khuôn viên trường

Kết Luận

Đại học Quốc lập Trung Sơn không chỉ cung cấp chương trình học đa dạng, mà còn hỗ trợ học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các bạn sinh viên Việt Nam muốn du học Đài Loan. Hãy nhanh chóng nộp hồ sơ để không bỏ lỡ cơ hội này!

Quốc

Trả lời