TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC HỆ TRUNG CẤP

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC HỆ TRUNG CẤP

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

– Có kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;

– Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;

–  Được trang bị những kiến thức cần thiết về lí luận dịch, kĩ năng – kĩ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch; …

– Có các kiến thức cơ bản về sư phạm học, giáo dục học, giáo học pháp và phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc.

Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam thông báo tuyển sinh trình độ cử nhân Trung cấp với chương trình đào tạo như sau: