TUYỂN SINH Học bổng Trung Quốc tại Vân Nam, Bắc Kinh, Tứ Xuyên

Học bổng Trung Quốc tháng 9/2021
1️⃣ Học bổng hệ Đại học, Thạc sĩ tại Vân Nam
? Miễn học phí
? Miễn phí ktx
❤Trợ cấp 2500 tệ – 3000 tệ/tháng
Các chuyên ngành: kinh tế thương mại quốc tế, quả trị du lịch, giáo dục hán ngữ quốc tế….
2️⃣ Học bổng hệ Đại học tại Bắc Kinh
?Miễn học phí
? Miễn ktx
❤Trợ cấp 2500 tệ
Chuyên ngành: Quản trị du lịch, quản lí giáo dục,Hán Ngữ, kĩ thuật….
3️⃣Học bổng hệ Đại Học thạc sĩ tại Thành Đô
?Miễn học phí
? Miễn ktx
❤Trợ cấp 1400 tệ
Chuyên ngành: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thiết kế truyền thông, Thiết kế sản phẩm….
Trang chủ - VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM
VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM
Email: vledu.gdnn@gmail.com
Hotline: 0246 286 1668 | Zalo: 0818 034 430