VIỆN GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM THÀNH LẬP THÊM HAI PHÂN VIỆN MỚI TẠI BẮC GIANG VÀ HẢI PHÒNG

Sau nhiều năm nghiên cứu và thực hành đào tạo ngoại ngữ, được sự tin tưởng của các em học viên cũng như tâm huyết của Hội đồng quản lý, Viện Giáo dục Ngoại ngữ Việt Nam đã có Quyết định thành lập hai Phân viện mới tại thị trấn Vân Trung- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang và tại thị trấn Núi Đèo- huyện Thủy Nguyên- TP. Hải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của các em học sinh, sinh viên và người lao động trên khắp cả nước.

Tại hai Phân viện mới của Viện Ngoại ngữ có đầu đủ cơ sở vật chất, phòng học rộng rãi, trang thiết bị được đầu tư hoàn chỉnh để phục vụ tốt nhất cho các em học viên trong quá trình học tập tại Viện.

Tại buổi lễ, Thầy Phạm Văn Hải đại diện cho Hội đồng quản lý trao Quyết định cho hai đồng chí tân Giám đốc Phân viện.

Thầy Phạm Văn Hải trao Quyết định cho Cô Hoàng Thị Ngọc Ánh tân Giám đốc Phân viện Bắc Giang

Thầy Phạm Văn Hải trao Quyết định cho Thầy Phạm Văn Trường tân Giám đốc Phân viện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Các Thầy, Cô tham dự buổi lễ công bố Quyết định thành lập hai Phân viện mới