Mục tiêu năm nay của bạn là gì?

Có lẽ tôi là người suy nghĩ khá đơn giản, đối với tôi, sống có ý nghĩa là khi bạn có những mục tiêu để tiến về phía trước. Nhỏ cũng được, lớn cũng được, phi thường cũng được, tầm thường cũng được. (Valium) Chưa bàn đến chuyện có thực hiện được hay không. Miễn có mục tiêu là sống có ý nghĩa rồi!

– Mục tiêu có thể thay đổi, nhưng việc đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn thì không bao giờ thay đổi.

– Mục tiêu giúp tôi không bị lạc lối vì tôi biết mình đang làm tất cả vì cái gì.

– Mục tiêu giúp tôi tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã, sau những cảm xúc tiêu cực vì tôi biết mình cần phải nỗ lực vì cái gì.

– Mục tiêu giúp tôi thấy mình sống có ý nghĩa.

Vậy hay tự đặt câu hỏi: Mục tiêu của mình là gì trong hôm nay, trong tuần này, trong tháng này, trong năm nay?