Về Viện Ngoại Ngữ

Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam là đơn vị được Bộ Khoa học & Công nghệ – Hiệp hội Những người lao động và sáng tạo Việt Nam cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, đề án, dự án trong lĩnh vực phát triển giáo dục và đào tạo ngoại ngữ.

Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Bộ Khoa học & Công nghệ

Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Sở Khoa học & Công nghệ