LỊCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ B1 THEO KHUNG CHÂU ÂU DO BGD QUY ĐỊNH

Viện GDNN Việt Nam thông báo: Lịch tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ B1 theo khung Châu Âu do Bộ Giáo dục quy định.