Luyện thi từ vựng, ngữ pháp JLPT N5 (phần 1.2)

Nguồn video: kênh youtube japanichiwa

Video luyện kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu trình độ N5 thông qua các ví dụ về từ vựng, ngữ pháp hay xuất hiện trong kì thi JLPT N5.

Video luyện từ vựng, ngữ pháp N5 phần 1 gồm 3 video nhé. Chúc mọi người luyện thi JLPT hiệu quả.