THÔNG BÁO: Kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/03 ÂL), Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2021

?THÔNG BÁO: Kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/03 ÂL), Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2021
1️⃣ Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/03 ÂL)
? Nghỉ 01 ngày: Thứ 4, ngày 21/04/2021 (mùng 10/03 ÂL)
☑️ Từ Thứ 5, ngày 22/04/2021: toàn thể cán bộ, nhân viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, học viên trở lại hoạt động bình thường.
2️⃣ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)
? Nghỉ 03 ngày: Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật (từ 30/4 đến hết ngày 2/5)
☑️ Từ Thứ 2, ngày 03/05/2021: toàn thể cán bộ, nhân viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, học viên trở lại hoạt động bình thường.